劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻(台語漢文羅馬拼音)標註

古典詩詞相關論述專用。

版主: 五葉, 壯齋

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-01 09:42 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早!

《田園真趣》(清河先生撰)
《 tian5 uan5 tsin1 tshu3 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
才高不信小頑童,翻土裁詩樣樣通。
tsai5 ko1 put4 sin3 siau2 guan5 tong5 , huan1 thoo2 tsai5 si1 iong7 iong7 thong1 。
半日田園得真趣,靄文夫婦與中中。
puan3/pan3 jit8 tian5 uan5 tik4 tsin1 tshu3 , ai3 bun5 hu1 hiu6/hu6 u6 tiong1 tiong1 。*2006,12,25,雅集網友陳靄文夫婦由美蒞臺,
*2006,12,25,ga6 tsip8 bong6 iu2 tan5 ai3 bun5 hu1 hiu6/hu6 iu5 bi6 li7/lit8 tai5 ,
由鄭中中小姐帶來中部,再由小頑童李克修先生載往南投其老家。
iu5 tenn7 tiong1 tiong1 siau2<白 sio2> tsia2 tai3 lai5 tiong1 poo6 ,
tsai3 iu5 siau2 guan5 tong5 li2 khik4 siu1 sian1 sing1 tsai3 ong6 Lam5-Tau5(投白話音, 文音 tiu5) ki5 lo6 ka1 。
到其田園,一下車即採小黃瓜
to3 ki5 tian5 uan5 , it4 ha7 tshia1 tsik4 tshai2 siau2 hong5 kua1
玉米等猛啃,此乃田園真趣也。
giok8 bi2 ting2 bing6 khun2(原字音 sip4) , tshi2 nai6 tian5 uan5 tsin1 tshu3 ia6 。

啃(sip4)
【丑集上】【口字部】 啃; 康熙笔画:11
【玉篇】所(su2)戢(tsip4)切,音澀(sip4)。咠啃(tship4 sip4),口聲。
◎ 音韵参考
[ 粤 语 ]:hang2


案 【啃(sip4)】字至清後被當為 【豤(khun2)】 字俗用
清 紅樓夢 第080回 第八十回 美香菱屈受貪夫捧 王道士胡謅妒婦方 :
便糾聚人來鬥紙牌、擲骰子作樂。又生平最喜【啃(khun2)】骨頭...


豤(khun2 齧也。豕齧地。 豕食貌。豕齧物也。【正字通】齒深入物也。別作齦。 
##又與懇通。【前漢·劉向傳】豤豤數奸死亡之誅。【師古曰】豤豤,款誠之意。
; 梱平聲(khun1)。亦齧也。又減也。)

豤 又【集韻】苦(khoo2)本(pun2)切,音梱。豕齧物也。

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前
viewtopic.php?f=6&t=27781
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11

般若波羅蜜多心經 (唐宋台語文讀音標註)
http://www.taigu.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=2893
最後由 善哉! 於 2014-06-02 01:12 PM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-02 09:35 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 祝大家詩人節吟興大發!

《醉後》(清河先生撰)
《 tsui3 hio6 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
一輪皓月照澄清,醉後狂歌別有情。
it4 lun5 ho6 guat8 tsiau3 ting5 tshing1 ,
tsui3 hio6 kong5 ko1 piat8 iu6 tsing5 。
但得此心長似月,相逢不必問來生。
tan7 tik4 tshi2 sim1 tiong5 si6/su6 guat8 ,
siong1 hong5 put4 pit4 bun7 lai5 sing1 。

https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=9

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
身不宜忙,而忙於閒暇之時,亦可警惕惰氣。
sin1 put4 gi5 bong5 , ji5 bong5 u1 han5 ha7 tsi1 si5 ,
ik8 khoo2 king2 thik4 to6 khi3 。
心不可,而放於收攝之後,亦可鼓暢天機。
sim1 put4 khoo2 , ji5 hong3 u1 siu1 siap4 tsi1 hio7 ,
ik8 khoo2 koo2 thiong3 thian1 ki1 。
鐘鼓體虛,為聲聞,而招撃撞。
tsiong1 koo2 the2 hu1 , ui5 sing1 bun5 , ji5 tsiau1 kik4 tong7 。
麋鹿性逸,因豢養,而受羈縻。
bi5 lok8 sing3 it8 , in1 huan7 iong6 , ji5 siu6 ki1 bi5 。
可見名為招禍之本,欲乃散志之媒,
khoo2 kian3 bing5 ui5 tsiau1 ho6 tsi1 pun2 , iok8 nai6 san3 tsi3 tsi1 bue5 ,
學者不可不力為掃除也。
hok8 tsia2 put4 khoo2 put4 lik8 ui7 so2/sau3 tu5 ia6 。


阿彌陀佛
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-03 08:21 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早!

《不雨》(清河先生撰)
《put4 u6》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
甘霖不降苦難伸,望斷雲霓又幾旬。
kam1 lim5 put4 kong3 khoo2 lan5 sin1 , bong7 tuan6 un5 ge5 iu7 ki2 sun5 。
國會亂常天亦怒,故教禁雨罰全民。
kok4 hue7 luan7 siong5 thian1 ik8 noo7 , koo3 kiau1/kau1 kim1 u6/u2 huat8 tsuan5 bin5 。
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=6

民國91年3.4.月間全國缺水,國會又亂,故云。
bin5 kok4 91 lian5 3.4.guat8 kan1 tsuan5 kok4 khuat4 sui2 , kok4 hue7 iu7 luan7 , koo3 un5 。

手機故障,不能一一回復,抱歉!
siu2 ki1 koo3 tsiong3 , put4 ling5 it4 it4 hue5 hok8 , po6 khiam2 !

==================================================

選票及公民意識是民主社會的因果根本, 請君慎思之!!

為何??(有黨證嗎!?) 林益世索賄證據如山 , 既使是索賄未遂也是重罪,
索賄竟也判無罪!!?? 只恐嚇有罪!!??
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 845&st=123
(請進頂面 link 瞭解 索賄未遂各種判例)

林益世 vs 郭瑤琪 之判例
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater

儒學教育是漢文化以仁為本-己所不欲勿施於人! 黨/公民不欲也請勿施於黨/公民!
家中父母身教, 學校道德及尊重生命教育需從小紮根, 社會黨國的行為風氣更是要用選票來制約改造! 這是因果循環之理 請深思~ 南無阿彌陀佛!
(((選舉無師傅, 用錢買就有! 賄選的都是誰? 何黨?? 請進下面臉書頁詳閱 錢如何去就如何加倍入袋~ 哈哈 選票及公民意識是民主社會的因果根本, 慎思之!! )))
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
中國國民黨貪官汙吏一堆, 買票作姦犯科被通緝逃跑中國或它國者眾, 這都是不仁不義的行為!!
中國國民黨扭曲漢文化進行胡化教育, 及用胡語教儒學道德教育, 且貪汙腐敗層出嚴重污辱儒家道德觀,
更甚者只要有黨證都大事化小小事化無, 台灣應該由傳統漢音韻及行為來導正中國國民黨對道德的違害影響!!


南無阿彌陀佛
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-04 08:07 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早!

【感時】記六四天安門事件 (清河先生撰)
【 kam2 si5 】 ki3 liok8/lok8 si3 thian1 an1 bun5 si7/tsi7 kian2 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
歷史遺傷口,燕京六月寒。
lik8 su2 ui5/i5 siong1 khio2 , ian1 king1 liok8/lok8 uat8 han5 。
血流民主恨,忍淚說天安。
huat4(古音 hui7) liu5 bin5 tsu2 hun7 , jim6 lui7 suat4 thian1 an1 。
其二
ki5 ji7
冒死追民主,玉林最可歌,
bo7 si2 tui1 bin5 tsu2 , giok8 lim5 tsue3 khoo2 ko1 ,
挺身攔坦克,正氣躡群魔。
thing2 sin1 lan5 than2 khik4 , tsing3 khi3 niap8 kun5 mo5 。

https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=8


*當時情況,慘不忍睹。
tong1 si5 tsing5 hong3 , tsham2 put4 jim6 too2 。
戰車壓人,機槍掃射,
tsian3 tshia1 ap4/iap4 jin5 , ki1 tshiong1 so2/sau3 sia7 ,
民運人士,死傷慘重。
bin5 un7 jin5 tsi6(su6) , si2 siong1 tsham2 tiong7 。
當時新聞報導,民運領導人<王丹>,被戰車壓死。
tong1 si5 sin1 bun5 po3 to7 , bin5 un7 ling2 to7 jin5 <ong5 tan1> ,
pi6 tsian3 tshia1 ap4/iap4 si2 。
故第一首結句本為《千古一王丹》
koo3 te7 it4 siu2 kiat4 ku3 pun2 ui5《 tshian1 koo2 it4 ong5 tan1 》
隔天再報導王丹未死,經過四十天後才改成《忍淚說天安。》今句。
kik4 thian1 tsai3 po3 to7 ong5 tan1 bi7/bui7 si2 ,
king1 ko3 si3 sip8 thian1 hio7 tsai5 kai2 sing5 《 jim6 lui7/le7 suat4 thian1 an1 。 》 kim1 ku3 。
【維林】玉維林。隔天杭州街頭拿著包裹攔坦克車那位。其結果如何則不知也。
【 ui5 lim5 】 giok8 ui5 lim5 。 kik4 thian1 hong5 tsiu1 kai1/kui1 thiu5 l<n>a5 tiok8 pau5 ko2 lan5 than2 khik4 tshia1 no7 ui7 。
ki5 kiat4 ko2 ju5 ho5 tsik4 put4 ti1 ia6 。


~~~~~~~~

中國(大陸)禁片 1989年六四天安门事件全过程《3小时纪录片》
Tiananmen Square protests with English Subs:
纪录片 天安門 六四事件 Tiananmen Square protests Full DVD with English Subs

纪录片天安门 纪念六四,勿忘历史
documentary movie THE GATE OF HEAVENLY PEACE
about Tiananmen square protests of 1989.
https://www.youtube.com/watch?v=vF2YACrLP8w

...

纪录片 《天安门》 上
https://www.youtube.com/watch?v=Fu_w8Gvq32Q

记录片 《天安门》下
https://www.youtube.com/watch?v=BwQJgamXSg8

1989年6月4日清晨,学生被驱离天安门广场时的珍贵镜头,
绝大部分内容应该从未向­外界披露。 #重回天安门
https://www.youtube.com/watch?v=ywI_54e ... e=youtu.be

64大屠殺遇害學生圖集 ((( 驚悚! 無膽勿入)))
https://www.youtube.com/watch?v=mvt0oil6wDU

暴政必亡!! 悼念六四天安門死難學生及人民 南無阿彌陀佛


==============================


古德禪詩
koo2 tik4 sian5 si1
【雲遊獨歸】作者 虛雲老和尚
【 un5 iu5 tok8 kui1 】 tsok4 tsia2 hu1 un5 lo6 ho5 siong7
獨去獨歸得自由,了無塵念掛心頭。
tok8 khu3 tok8 kui1 tik4 tsu7 iu5 , liau2 bu5 tin5 liam7 kai3/kua3 sim1 thiu5 。
從今真妄都拋卻,敢謂寒山第一流。
tsiong5 kim1 tsin1 bong7 too1 phau1 khiok4 , kam2 ui7 han5 san1 te7 it4 liu5 。


【夜坐納涼】作者 明 憨山老人
【 ia7 tso7 lap8 liong5】 tsok4 tsia2 Bing5 ham1/ham7 san1 lo6 jin5
夜色喜新晴,迎秋爽氣生。
ia7 sik4 hi2 sin1 tsing5 , ging5 tshiu1 song2 khi3 sing1 。
雨餘林葉重,風度嶺雲輕。
u6/u2 u5 lim5 iap8 tiong7 , hong1 too7 ling2 un5 khing1 。
靜慮觀無我,藏修厭有名。
tsing6 lu7 kuan1 bu5 go6 , tsong5 siu1 iam3 iu6 bing5 。
坐看空界月,歷歷對孤明。
tso7 khan1 khong1 kai3 guat8 , lik8 lik8 tui3/tue3 koo1 bing5 。

南無阿彌陀佛
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-04 11:43 PM

諸位詞長 師兄大德 闇安!

古今禪詩 (唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
koo2 kim1 sian5 si1

【過蠻溪】民國 南懷瑾
【 ko3 ban5 khe1 】 Bin5 Kok4 Lam5 huai5 kin2
亂山重疊靜無氛,前是茶花後是雲。
luan7 san1 tiong5 tiap8/thiap8 tsing6 bu5 hun1 , tsian5 si6 ta5/tsha5 hua1 hio6 si6 un5 。
的的馬蹄溪上過,一鞭紅雨落繽紛。
tik4 tik4 ba6/boo2 te5 khe1 siong7 ko3 , it4 pian1 hong5 u6/u2 lok8 pin5 hun1 。

【簡朱筱戡兄於南京】南懷瑾
【 kan2 Tsu1 siau2 kham1 hing1 u1 lam5 king1 】 Lam5 huai5 kin2
秋水伊人消息杳,江湖作客馬蹄輕。
tshiu1 sui2 i1 jin5 siau1 sik4 biau2 , kong1 hoo5 tsok4 khik4 ba6/boo2 te5 khing1。
秦淮風月西湖柳,一樣飄零太瘦生。
tsin5 huai5 hong1 guat8 se1 hoo5 liu2 , it4 iong7 phiau1/piau1 ling5 thai3 siu3 sing1 。


【詠懷詩】晉 史宗
【 ing7 huai5 si1 】 Tsin3 su2 tsong1
有慾苦不足,無慾亦無憂。
【u6】【u7】 khoo2 put4 tsiok4 , 【bo5/mo5】【u7】ik8 【bo5/mo5】 iu1 。
未若清虛者,帶索披玄裘。
bi7/bui7 jiok8 tshing1 hu1【tsu2】 , tai3 sok4 【pho1】 hian5 kiu5 。
浮遊一世間,泛若不繫舟。
【h<f>ui5】【i5/u5】 it4 【siat4】 kan1 , huan3 jiok8 put4 ke3/he7 tsiu1 。
方當畢塵慮,棲志老山丘。
hong1 tong1 pit4 tin5 lu7 , se1 tsi3 【lau6/lio6】 san1 khiu1 。


南無阿彌陀佛


【唐前古音】

有【u6】又叶演(ian6)女(lu6)切(u6)。【徐幹·齊都賦】主人盛饗,期盡所有(u6)。三酒旣醇,五齊惟醹(ju6)。
慾【u7】又叶余(u5)戍(su3)切,音裕(u7)。【張衡·東京賦】達餘萌於暮春,昭誠心以遠諭(ju7)。進明德而崇業,滌饕餮之貪慾(u7)。 
無【bo5/mo5】又通作毋。書,無逸。【史記·魯世家】作毋逸。 又通作毛。【後漢·馮衍傳】飢者毛食。【註】衍集:毛作無。今俗語猶然。或古亦通乎。
【佩觿集】河朔謂無曰毛(mau5/mo5)。【通雅】江楚廣東呼無曰毛(mau5/mo5)。 

者【tsu2】又《韻補》叶掌(tsiong2)與(u6)切(tsu2)。《史記·秦始皇紀》人迹所至,無不臣者(tsu2)。《註》索隱曰:者(tsu2),協音渚(tsu2)。《楚辭·九歌》搴芳洲兮杜若,將以遺乎遠者(tsu2)。時不可以驟得,聊逍遙兮容與(u6)。《韻會》者,古文渚字,故从旅(lu2)聲。後人以者添水作渚,以別者也之者,故者但爲語助。
披【pho1】 又叶普(phoo2)禾(ho5)切,音坡(ph<ㄆ>o1)。【劉邵·趙都賦】布濩中林,緣延陵阿(o1)。從風發曜,倚靡雲披(ph<ㄆ>o1)。
浮【h<f>ui5】又【韻補】叶符(hu5)非(hui1)切,音肥(h<f>ui5)。【楚辭·遠遊】指炎神而直馳(ti5)兮,吾將往乎南疑(gi5)。覽方外之荒忽兮,沛罔象而自浮(h<f>ui5)。
遊【i5/u5】又叶延(ian5)知(ti1)切,音移(i5)。【班彪·閒居賦】望常山之峩峩(gi5 gi5),登北岳以高遊(i5)。嘉孝武之乾乾,親釋躬于伯姬(ki1)。
又叶羊(iong5)諸(tsu1)切,音余(u5)。【黃庭經】五靈夜燭煥入區(khu1),子存內皇與我遊(u5)。
世【siat4】又【韻補】叶私(si1)列(liat8)切,音薛(siat4)。【詩·大雅】殷鑒不遠,在夏后之世(siat4)。叶上撥(puat4)。撥音撇。【晉書·樂志】匡時拯俗,休功蓋世(siat4)。宇宙旣康,九有有截(tsiat8)。
老【lau6/lio6】又【韻補】叶朗(long6)口(khio2/khau2)切(lio6/lau6 <l 次濁唸 lio2/lau2>)。【釋名】老,朽也。【史記·律書】酉者,萬物之老(lio6/lau6)也。 

南無阿彌陀佛
最後由 善哉! 於 2014-06-06 07:23 PM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-05 09:17 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 南無阿彌陀佛

《題 養鴨示禁碑》(清河先生撰)
《 te5 iong6 ap4 si7 kim3 pi1 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
藉名養鴨實強梁,掠奪良民飲恨長。
tsia7 bing5 iong6 ap4 sit8 kiong5 liong5 , liok8 tuat8 liong5 bin5 im2 hun7 tiong5 。
當道當年頒此令,一碑示禁感滄桑。
tong1 to6 tong1 lian5 pan1 tshi2 ling7 , it4 pi1 si7 kim3 kam2 tshong1 song1 。

https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=3

*碑立於乾隆十三年,十二月。(1748)。
pi1 lip8 u1 Kian5-Liong5 sip8 sam1 lian5 , sip8 ji7 guat8 。
時不法之徒,搭寮養鴨於筏仔溪畔。
si5 put4 huat4 tsi1 too5 , tap4 liau5 iong6 ap4 u1 huat4 tsu2(白a1) khe1 puan7 。
藉養鴨之名,行掠奪之實。
tsia7 iong6 ap4 tsi1 bing5 , hing5 liok8 tuat8 tsi1 sit8 。
常出沒於大肚山附近,搶奪過往行旅。
siong5 tshut4 but8 u1 tai7 too7 san1 hu7 kun7, tshiong2/tshiu2 tuat8 ko3 ong6 hing5 lu6 。
當局知此,除嚴辦外,特頒
tong1 khiok8/kiok8 ti1 tshi2 , tu5 giam5 pan7 gue7 , tik8 pan1
禁止搭寮養鴨之令。
kim3 tsi2 tap4 liau5 iong6 ap4 tsi1 ling7 。
勒碑於筏仔溪畔,因時代變遷,
lik8 pi1 u1 huat4 tsu2(白a1) khe1 puan7 , in1 si5 tai7 pian3 tshian1 ,
今碑立於西屯區福林路百姓公廟旁,供人瞻仰。
kim1 pi1 lip8 u1 se1 tun5 khu1 hok4 lim5 loo7 pik4 sing3 kong1 biau7 pong5 , kiong1 jin5 tsiam1 giong2 。


【韻會】凡遠近之近(kun6 形容詞),上聲。附近之近(kun7 名詞),去聲。


仰(giong6 聲母次濁 實發音giong2 ) 昂(gong5) 聲韻音
被近代胡話北京音影響今讀冊音與台語口語音已產生類隔(聲母音變)現象
今音訛變為 仰(iong6) 昂(ong5)
!

仰(giong6 ; giong7 ; giong5)
【子集中】【人字部】 仰; 康熙笔画:6
【唐韻】【正韻】魚(gu5)兩(liong6)切【集韻】【韻會】語(gu6)兩(liong6)切,竝音(giong6)。舉首望也。【易·繫辭】仰以觀于天文。【詩·小雅】或棲遲偃仰。 又心慕曰企仰。 又以尊命卑曰仰。今公家文移,上行下,用仰字。【前漢·孝文帝紀】詔定三恪禮儀體式,亦仰議之。【註】仰議,猶言議於朝也。 又姓。 
又【集韻】【正韻】竝魚(gu5)向(hiong3)切,音(giong7)。恃也。俟也,資也。【戰國策】東周之民,可令一仰(giong7)西周。【註】有望於上則仰。【史記·平準書】衣食仰(giong7)給縣官。 
又【韻會】疑(gi5)剛(kong1)切,音昂(gong5)。【周禮·地官·保氏軍旅之容註】軍旅之容,闞闞仰仰(kham3 kham3 gong5 gong5)。【釋文】五(goo6)剛(kong1)反(gong5),亦作卬(gong5)。
◎按《集韻》卬本仰字省文。又《楚辭·卜居》寧昂昂(gong5 gong5)若千里之駒乎。《詩·大雅》顒顒卬卬(giong5 giong5 gong5 gong5)。《韓詩外傳》作盎盎(giong5 giong5),則與昂、盎竝通矣。古人字多假借,未可盡從。 又【周禮·春官·小宗伯】兆五帝于四郊。五帝蒼曰:靈威仰(giong5),靑帝號也。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:上声二十二养·去声二十三漾
[ 粤 语 ]:joeng5 ngong5
[ 闽南语 ]:giang2,giong2,ng3

康熙字典 查 仰
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/21/P ... EFAZ.shtml
最後由 善哉! 於 2014-06-06 10:50 PM 編輯,總共編輯了 2 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-05 08:46 PM

諸位詞長 師兄大德 闇安!

古今禪詩
koo2 kim1 sian5 si1
https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=9

【本事】民國 蘇曼殊
【 pun2 si7/tsi7 】 Bin5-Kok4 Soo1 ban7 su5
春雨樓頭尺八簫,何時歸看浙江潮。
tshun1 u6/u2 liu5 thiu5 tshik4 pat4 siau1 , ho5 si5 kui1 khan3 tsiat4 kong1 tiau5 。
芒鞋破缽無人識,踏過櫻花第幾橋。
bong5 hai5/hue5 pho3 puat4 bu5 jin5 sik4 , thap4/tap8 ko3 ing1 hua1 te7 ki2 kiau5 。


其二
ki5 ji7
丹頓拜倫是我師,才如江海命如絲。
tan1 tun3 pai3 lun5 si6 go6 si1, tsai5 ju5 kong1 hai2 bing7 ju5 si1 。
朱弦休為佳人絕,孤恨酸情欲語誰。
tsu1 hian5 hiu1 ui5 kai1 jin5 tsuat8 , koo1 hun7 suan1 tsing5 iok8 gu6 sui5 。

其三
ki5 sam1
桃腮檀口坐吹箏,春水難量舊恨盈。
to5 sai1 tan5 khio2 tso7 tshui1 tsing1 , tshun1 sui2 lan5 liong5 kiu7 hun7 ing5 。
華嚴瀑布高千尺,未及卿卿愛我情。
hua5 giam5 pok8 poo3 ko1 tshian1 tshik4 , bi7/bui7 kip8 khing1 khing1 ai3 go6 tsing5 。
鳥舍凌波肌似雪,親提紅葉索題詩。
niau2 sia3 ling5 po1 ki1 si6/su6 suat4 , tshin1 te5 hong5 iap8 sok4 te5 si1 。
還卿一缽無情淚,恨不相逢未髴時。
huan5 khing1 it4 puat4 bu5 tsing5 lui7/le7 , hun7 put4 siong1 hong5 bi7/bui7 hui3 si5 。
丈室番茶手自煎,語深香冷涕潸然。
tiong7 sit4 huan1 ta5/tsha5 siu2 tsu7 tsian1 , gu6 sim1 hiong1 ling2 the3 san1 jian5 。
生身阿母無情甚,為向摩耶問夙緣。
sing1 sin1 o1 bio6/boo2 bu5 tsing5 sim6 , ui7 hiong3 mo5 ia5 bun7 siok4 uan5 。
相憐病骨輕於蝶,夢入羅浮萬里雲。
siong1 lian5 ping7 kut4 khing1 u1 tiap8 , bong7 jip8 lo5 h(f)iu5 ban7 li6 un5 。
贈爾多情詩一卷,他年重檢石榴裙。
tsing7 ni6 to1 tsing5 si1 it4 kuan3 , tho1 lian5 tiong5 kiam2 sik8 liu5 kun5 。

【貽九華上人】唐 齊己
【 i5 kiu2 hua5 siong7 jin5 】 Tong5 tse5 ki2
一法傳聞繼老能,九華閒坐最高層。
it4 huat4 tuan5 bun5 ke3 lo6 ling5 , kiu2 hua5 han5 tso7 tsue3 ko1 tsing5 。
秋鐘盡後殘陽暝,門掩松邊雨夜燈。
tshiu1 tsiong1 tsin6 hio6 tsan5 iong5 bing7 , bun5 iam2 siong5 pian1 u6/u2 ia7 ting1 。

.....

髴(hut4 髣髴。若似也。【後漢·馮衍傳】以至人之髣髴。 婦人首飾。 ; 音費(hui3)。【類篇】髮亂貌。 )
【亥集上】【髟字部】 髴; 康熙笔画:15
【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】並敷(hu1)勿(but8)切,音拂(hut4)。【說文】若似也。【後漢·馮衍傳】以至人之髣髴。【註】言髣髴似之。【集韻】或作彿。 
又【廣韻】【集韻】並分(h<p>un1)物(but8)切,音弗(hut4)。婦人首飾。 
又【廣韻】【集韻】並芳(hong1)味(bui7)切,音費(hui3)。【類篇】髮亂貌。
◎ 音韵参考
[ 粤 语 ]:fat1

暝(bing5 冥或从日。幽也。【前漢·五行志】晦暝也。 又【類篇】亦姓。 ; 音䒌(bing7)。【玉篇】夜也。 )
【辰集上】【日字部】 暝; 康熙笔画:14
【廣韻】莫(bok8)經(king1)切【集韻】忙(bong5)經(king1)切,並音明(bing5)。冥或从日。幽也。【前漢·五行志】晦暝也。 又【類篇】亦姓。 
又【集韻】【韻會】並莫(bok8)定(ting7)切,音䒌(bing7)。【玉篇】夜也。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:下平九青·去声二十五径
[ 粤 语 ]:ming4ming6
[ 闽南语 ]:beng5,me5,mi5

.....

《古今禪詩 上一貼網址 Link》 (唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前
viewtopic.php?f=6&t=27781
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22

般若波羅蜜多心經 (唐宋台語文讀音標註)
http://www.taigu.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=2893

佛經 拔一切業障根本得生淨土神咒 詳細說明
(入內有優美古梵文音吟唱與台語比對音韻驗證 漢字自古台語音韻 說明)
http://www.taigu.org/forum/viewtopic.php?f=38&t=2855
南無阿彌陀佛

佛說八大人覺經 唐宋音韻標註 (近台語)
put8 suat4 pat4 tai7 jin5 kok4 king1
http://tw-buddha.com/forum3/index.php?s ... 12117&st=3
南無阿彌陀佛
lam5 bu5 a1 bi6 to5 put8
最後由 善哉! 於 2014-06-13 08:36 AM 編輯,總共編輯了 2 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-06 08:59 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 南無阿彌陀佛

古今禪詩 koo2 kim1 sian5 si1
【登文殊頂】明 蒼雪大師
【 ting1 bun5 su5 ting2 】 Bing5 Shong1 Suat4 tai7/to6 si1
期晴登絕頂,雙屐屢逡巡。
ki5 tsing5 ting1 tsuat8 ting2 , song1 kik8 lu2 tshun1 sun5 。
對面忽迷霧,相呼不見人。
tui3/tue3 bian7 hut4 be5 bu7 , siong1 hoo1 put4 kian3 jin5 。
木梯穿出洞,鐵杙飲傳身。
bok8 the1 tshuan1 tshut4 tong7 , thiat4 kiat8/ik8 im2 tuan5 sin1 。
獨立群峰上,居然供北辰。
tok8 lip8 kun5 hong1 siong7 , ku1 jian5 kiong3 pok4 sin5 。

【秣陵關曉發】
【 buat8 ling5 kuan1 hiau2 huat4 】
關門嚴未啟,車馬復匆匆。
kuan1 bun5 giam5 bi7/bui7 khe2 , ku1 ba6/boo2 hok8 tshong1 tshong1 。
月色五更後,雞聲殘夢中。
guat8 sik4 goo6 king1 hio7 , ke1 sing1 tsan5 bong7 tiong1 。
囊空唯剩草,衣短不禁風。
nong5/long5 khong1 ui5 sing7 tsho2 , i1 tuan2 put4 kim3 hong1 。
何事年將盡,猶然類轉蓬。
ho5 si7/tsi7(su7) lian5 tsiong1 tsin6 , iu5 jian5 lui7 tuan2 pong5 。

【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。
【 tiong5 iu5 siau2 lan5 thing5/ting5 , hong1 king2 i1 hi1 , sim1 su6 su5 ok4 。
口占二十八字題壁,時九月望前一日也】民國
khio2 tsiam3 ji7 sip8 pat4 tsi7 te5 pik4 , si5 kiu2 guat8 bong7 tsian5 it4 jit8 ia6 】 Bin5 Kok4
弘一大師
Hong5 It4 tai7 si1(su1)
一夜西風驀地寒,吹將紅葉上欄杆。
it4 ia7 se1 hong1 bik8 te7/ti7 han5 , tshui1 tsiong1 hong5 iap8 siong6 lan5 kan1 。
春來秋去忙如許,未到晨鐘夢已闌。
tshun1 lai5 tshiu1 khu3 bong5 ju5 hu2 , bi7/bui7 to3 sin5 tsiong1 bong7 i2 lan5 。

【為老妓高翠娥作】
【 ui7 lo6 ki7 Ko1 tshui3 go5 tsok4 】
殘山賸水可憐宵,慢把琴樽慰寂寥。
tsan5 san1 sing7 sui2 khoo2 lian5 siau1 , ban7 pa2 kim5 tsun1 ui3 tsik8 liau5 。
頓老琵琶妥娘曲,紅樓暮雨夢南朝。
tun3 lo6 pi5 pa5 tho2 liong5/niong5 khiok4 , hong5 loo5 boo7 u6/u2 bong7 lam5 tiau5 。

==

驀(bik8 上馬也。又超越也。 音禡(ba7)。登也。 )
【亥集上】【馬字部】 驀; 康熙笔画:21
【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】並莫(bok8)白(pik8)切,音陌(bik8)。【說文】上馬也。又超越也。今俗猶言驀越驀忽。【李賀詩】煙底驀波乗一葉。 
又【集韻】莫(bok8)駕(ka3)切,音禡(ba7)。登也。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:入声十一陌
[ 粤 语 ]:mak6


賸( 音孕(ing7) 物相增加也。一曰送也,副也。 ; 音乗(sing7)。長也。【類篇】益也,餘也。【唐書·杜甫傳】殘膏賸馥,沾丐後人多矣。)
【酉集中】【貝字部】 賸; 康熙笔画:17
【廣韻】【集韻】【韻會】並以(i6)證(tsing3)切,音孕(ing7)。【說文】物相增加也。一曰送也,副也。【註】徐曰:今俗謂物餘爲賸。古者一國嫁女,二國往媵之,媵之言送也,副貳也,義出於此。【玉篇】相贈也。以物加送也。 
又【廣韻】實(sit8)證(tsing3)切,音乗(sing7)。長也。【類篇】益也,餘也。【唐書·杜甫傳】殘膏賸馥,沾丐後人多矣。【韻會】俗作剩,非是。
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:以證切,去47證,yìng,曾開三去蒸以
[ 平水韵 ]:去声二十五径
[ 粤 语 ]:sing6
=========
振福師兄:[鐵杙飲傳身]之杙:與職/夷益切音ik8,師兄注[khit8]屬白話。
https://www.facebook.com/groups/3463626 ... comments=3

振福師兄, 小的訂此音由康熙此兩條音意源頭追朔, 如此故 杙 古音應為 (kiat8)

槪(kiat8)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/28/P ... RNEA.shtml
又【集韻】巨(ku6)列(liat8)切,音竭(kiat8)。杙也。亦省作楬。

楬(kiat8)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/27/P ... NTBC.shtml
【唐韻】【集韻】【韻會】竝其(ki5)謁(iat4)切,音揭(kiat8)。
又【周禮·秋官·蜡氏】有死于道路者,令埋而置楬。【顏師古曰】楬,杙也。椓杙于葬處,而書死者姓名也。 

杙(ik8 古音或者唐又音kiat8 )
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/27/P ... UYRN.shtml
唐韻】與(u6)職(tsik4)切(ik8) 小的認為 是 唐朝前弋杙同為[弋]字但可能因弋(kiat8<白khit8>)音失逸而訛變為 (ik8)

杙 字典最後條 :【韻會】【說文】橜杙字本作,果名作杙,今橜弋字作杙,而弋但爲弋獵字矣。


http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/25/P ... FAZB.shtml
【爾雅·釋宫】雞棲於弋爲榤(kiat8)。【疏】弋,橜也。【玉篇】一作杙。又【釋宮】樴謂之杙。【註】橜也。


榤(kiat8)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/28/P ... NAIL.shtml
【唐韻】【集韻】竝渠(ku5)列(liat8)切,音傑(kiat8)。【玉篇】杙也。【爾雅·釋宮】雞棲于杙爲榤。【毛詩】作桀。詳桀字註。

橜同橛。
橛(kuat4)
http://tool.httpcn.com/Html/KangXi/28/P ... AUYB.shtml
【唐韻】【集韻】【正韻】竝居(ku1)月(guat8)切,音厥(kuat4)。【說文】杙也。一曰門梱。【爾雅·釋宮】樴謂之杙。【註】橜也。蓋直一段之木也。【列子·黃帝篇】若橜株駒。【註】斷木。

=========

《古今禪詩 上貼網址 Link》

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31
最後由 善哉! 於 2014-06-07 07:40 PM 編輯,總共編輯了 11 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-06 09:11 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5 早! 南無阿彌陀佛

每日一詩
mui2 jit8 it4 si1
https://www.facebook.com/permalink.php? ... omments=12

《和 達旦老八十》(清河先生撰)
《 ho7 tat8 tan3 lo6 pat4 sip8 》 (tshing1 ho5 sian1 sing1 tsuan7)
任教世態歲時遷,恩愛夫妻比壯年。
jim7 kiau1/kau1 se3 thai3 sue3 si5 tshian1 , un1 ai3 hu1 tshe1 pi2 tsong3 lian5 。
牽手同行千萬里,搭機飛過半邊天。
khian1(khan1) siu2 tong5 hing5 tshian1 ban7 li6 , tap4 ki1 hui1 ko3 puan3/pan3 pian1 thian1 。
五洲到處留鴻爪,故國重遊禮聖賢。
goo6 tsiu1 to3 tshu3 liu5 hong5 tsau2 , koo3 kok4 tiong5 iu5 le6/li6 sing3 hian5 。
八十人生誰得似,鴛鴦道上樂陶然。
pat4 sip8 jin5 sing1 sui5 tik4 si6/su6 } , uan1 iong1 to6 siong7 lok8 to5 jian5 。


*達旦老已往生多年矣!
tat8 tan3 lo6 i2 ong6 sing1 to1 lian5 i2 !

《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
我果為洪爐大冶,何患頑金鈍鐵之不可陶鎔。
go6 ko2 ui7 hong5 loo5 tai7/to6 ia2 , ho5 huan7 guan5 kim1 tun7 thiat4 tsi1 put4 khoo2 to5 iong5 。
我果為巨海長江,何患橫流污瀆之不能容納。
go6 ko2 ui7 ku6 hai2 tiong5 kong1 , ho5 huan7 hing5 liu5 oo1 tok8 tsi1 put4 ling5 iong5 lap8 。
白日欺人,難逃清夜之愧赧。
pik8 { pua3 } jit8 { jik8 } khi1 jin5 , lan5 2 lan7 to5 tshing1 ia7 tsi1 kui3 lan6/nan6 。
紅顏失志,空貽皓首之悲傷。
hong5 gan5 sit4 tsi3 , khong1 i5 ho6 siu2 tsi1 pi1 siong1 。


赧(lan6/nan6 面慚赤也。【孟子】觀其色赧赧然。)
【酉集中】【赤字部】 赧; 康熙笔画:12
【廣韻】奴(l<n>oo5)版(pan2)切【集韻】【韻會】【正韻】乃(nai6)版(pan2)切,並音戁(lan6/nan6)。【說文】面慚赤也。【孟子】觀其色赧赧然。【趙岐註】面赤,心不正之貌。 
◎ 音韵参考
[ 广 韵 ]:奴板切,上25潸,nǎn,山開二上刪娘
[ 平水韵 ]:上声十五潸
[ 粤 语 ]:naan5
最後由 善哉! 於 2014-06-14 09:57 AM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-06 10:35 PM

諸位詞長 師兄大德 闇安!

【山居詩】民國 臺灣 斌宗法師
【 san1 ku1/ki1 si1 】 Bin5 Kok4 Tai5-Uan1 Pin1 Tsong1 huat4 si1(su1)
庵葬千峰萬壑間,白雲明月伴清閒。
am1 tsong3 tshian1 hong1 ban7 hok4 kan1 , pik8 un5 bing5 guat8 puan7/phuan7 tshing1 han5 。
人間一任滄桑變,習定蒲團晝掩關。
jin5 kan1 it4 jim7 tshong1 song1 pian3 , sip8 ting7 poo5 tuan5 tiu3(tau3) iam2 kuan1 。

其二
ki5 ji7
坐倦禪房思悄然,放閒飛錫上山巔。
tso7 kuan7 sian5 pong5 si3 tshiau2 jian5 , hong3 han5 hui1 sik4 siong6 san1 tian1 。
歸來古洞黃昏後,攜榻庭前伴月眠。
kui1 lai5 koo2 tong7 hong5 hun1 hio6 , hue5 thap4 ting5 tsian5 puan7/phuan7 guat8 bian5 。


雲水詩草 斌宗法師著
http://book.bfnn.org/books2/1636.htm


《古今禪詩 上貼網址 Link》

【登文殊頂】明 蒼雪大師
【重遊小蘭亭,風景依稀,心緒殊惡。口占二十八字題壁,時九月望前一日也】
民國 弘一大師
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=34

【本事】民國 蘇曼殊 / 【貽九華上人】唐 齊己
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=33

(唐宋<近台語讀冊音> 與 唐前古音<近台語白話音> 標註)
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=31
最後由 善哉! 於 2014-06-07 08:34 AM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

Re: 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註

文章善哉! » 2014-06-07 07:59 AM

諸位詞長 師兄大德 早晨! gau5早! 南無阿彌陀佛

https://www.facebook.com/permalink.php? ... comments=1

《夏日漫興》《 ha7 jit8 ban7 hing3 》
黃梅落盡荔枝垂,帶露荷衣別樣奇。
hong5 bue5/mui5 lok8 tsin6 le7/li7 tsi1 sui5 , tai3 loo3 ho5 i1 piat8 iong7 ki5 。
好是雨餘樓外望,亂蟬啼處綠參差。
ho2 si6 u6/u2 u5 liu5 gue7 bong7 , luan7 sian5 te5 tshu3 liok8 tshim1 tshi1 。


《先正格言》
《 sian1 tsing3 kik4 gian5 》
昂藏老鶴,雖飢飲啄猶閒。
gong5 tsong5 lo6 hok8/ho6 , sui1 ki1 im2 tok4 iu5 han5 。
肯同雞騖之營營,而競食。
khing2 tong5 ke1 bu7 tsi1 ing5 ing5 , ji5 kiong7 sik8 。
偃蹇寒松,縱老丰標自在。
ian2 kian2 han5 siong5 , tsiong3 lo6 hong1 piau1 tsu7 tsai6 。
豈似桃李之灼灼,而爭妍。
khi2 si6/su6 to5 li2 tsi1 tsiok4 tsiok4 , ji5 tsing1 gian5 。
吾人適志于花柳爛熳(漫)之時,
goo5 jin5 sik4 tsi3 u5 hua1 liu2 lan7 ban7 tsi1 si5 ,
得趣于笙歌騰沸之處,
tik4 tshu3 u5 sing1 ko1 ting5 hui3 tsi1 tshu3 ,
乃是造化之幻境,人心之蕩念也。
nai6 si tsho3 hua3 tsi1 huan3 king2/king3 , jin5 sim1 tsi1 tong6 liam7 ia6 。
須從木落草枯之後,向聲希味淡之中,
su1 tsiong5 bok8 lok8 tsho2 khoo1 tsi1 hio6 , hiong3 sing1 hi1 bui7 tam6 tsi1 tiong1 ,
覓得一些消息,纔是乾坤的橐籥,人物的根宗。
bik8 tik4 it4 sia1 siau1 sik4 , tsai5 si6 kian5 khun1 tik4 thok4 iok8 , jin5 but8 tik4 kun1 tsong1 。

~~

荔(le7/li7)
【申集上】【艸字部】 荔; 康熙笔画:12
【說文】同茘。
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:去声八霁
[ 粤 语 ]:lai6
[ 闽南语 ]:lai7,nai7

茘(li7/le7 【說文】草也,似蒲而小,根可作刷。【禮·月令】荔挺出。【註】馬䪥也。 又【屈原·離騷】貫薜荔之落蘂。【註】薜荔,香草也。 又【山海經】小華之山,其草有萆荔,狀如烏韭而生于石上。 又宮名。【三輔黃圖】扶荔宮,在上林苑中。 又國名。【史記·六國年表】秦伐大荔。【括地志】今朝邑縣東,故王城,卽大荔王城。 又姓。【通志·氏族略】有荔菲氏,隋荔菲雄。 
又荔枝,樹名。【南方草木狀】荔枝,樹高五六丈,靑花朱實,實大如雞子。【西京雜記】尉佗獻高祖鮫魚荔枝。【左思·蜀都賦】側生荔支。 又荔浦,地名。 又通離。【司馬相如·上林賦】荅遝荔支。【干祿字書】離支,俗作荔枝。
; le7 音韻闡微 荔茘 去聲八霽韻 郎(long5)計(ke3)切(le7)。 清代 段玉裁《說文解字注》卷一 | 艸部 荔茘 郎(long5)計(ke3)切(le7) 艸也。 )
【申集上】【艸字部】 茘; 康熙笔画:12
【唐韻】【集韻】竝力(lik8)智(ti3)切,音麗(li7)。【說文】草也,似蒲而小,根可作刷。【禮·月令】荔挺出。【註】馬䪥也。 又【屈原·離騷】貫薜荔之落蘂。【註】薜荔,香草也。 又【山海經】小華之山,其草有萆荔,狀如烏韭而生于石上。 又宮名。【三輔黃圖】扶荔宮,在上林苑中。 又國名。【史記·六國年表】秦伐大荔。【括地志】今朝邑縣東,故王城,卽大荔王城。 又姓。【通志·氏族略】有荔菲氏,隋荔菲雄。 
又荔枝,樹名。【南方草木狀】荔枝,樹高五六丈,靑花朱實,實大如雞子。【西京雜記】尉佗獻高祖鮫魚荔枝。【左思·蜀都賦】側生荔支。 又荔浦,地名。【前漢·地理志】蒼梧郡荔浦。 
又通離。【司馬相如·上林賦】荅遝荔支。【干祿字書】離支,俗作荔枝。

音韻闡微 荔茘 去聲八霽韻 郎(long5)計(ke3)切(le7)。 清代 段玉裁《說文解字注》卷一 | 艸部 荔茘 郎(long5)計(ke3)切(le7) 艸也。似蒲而小,根可作㕞。从艸劦聲。
月令。十一月、荔挺出。鄭云。荔挺、馬薤也。鄭以荔挺爲艸名。蔡邕章句云。荔佀挺。高注吕覽云。荔艸挺出。則以挺下屬。歙程氏瑶田曰。荔、今北方束其根以刮鍋。李時珍以馬帚之荓當之。誤也。按刷各本作㕞。今依顏氏家訓正。上文曰䓛、刷也。
从艸。劦(hiap8)聲。


丰標(hong1 piau1) : 風度也

爛熳(lan7 ban7) : 爛漫

橐(thok4 ; tsia3 ; too3)
【辰集中】【木字部】 橐; 康熙笔画:16
【唐韻】【集韻】竝他(tho1)各(kok4)切,音拓(thok4)。【說文】囊也。【唐韻】囊無底。【詩·大雅】于橐于囊。【毛傳】小曰橐,大曰囊。【左傳·宣二年】趙盾見靈輒,爲簞食與肉,置諸橐而與之。 又冶器也。【老子·道德經】天地之閒,其猶橐籥乎。【註】橐者外之櫝,所以受籥也。籥者內之管,所以鼓橐也。【淮南子·本經訓】鼓橐吹埵,以消銅鐵。 又盛衣食之器者曰橐梠。【莊子·天下篇】禹親自操橐耜,而九雜天下之川。 又橐橐,杵聲也。【詩·小雅】椓之橐橐。 又橐駝,獸名。言其負囊橐而駝物也。【揚雄·長楊賦】敺橐駝,燒*蠡。 又橐臯,吳地。【春秋·哀十二年】公會吳于橐臯。【漢書】屬九江郡。 
又【唐韻】章(tsiong1)夜(ia7)切,音柘(tsia3)。義同。 又【集韻】都(too1)故(koo3)切,音妒(too3)。木名
◎ 音韵参考
[ 平水韵 ]:入声十药
[ 唐 音 ]:tɑk
[ 国 语 ]:tuó,dù,luò,tuò
[ 粤 语 ]:tok3

橐籥(thok4 iok8) 冶器也。【老子·道德經】天地之閒,其猶橐籥乎。【註】橐者外之櫝,所以受籥也。籥者內之管,所以鼓橐也。【淮南子·本經訓】鼓橐吹埵,以消銅鐵。 

~~

網路古典詩詞雅集 劉清河先生 《每日一詩》 與 《先正格言》 唐宋音韻標註(近台語音)
5/4 與以前
viewtopic.php?f=6&t=27781
5/16 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=11
5/22 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=22
6/1 起
viewtopic.php?f=6&t=27781&start=27
最後由 善哉! 於 2014-06-12 11:46 PM 編輯,總共編輯了 1 次。
Love Nature, Respect Life
=== 熱愛自然 尊重生命===
善哉!
會員
 
文章: 506
註冊時間: 2003-07-03 12:06 AM
來自: Formosa

上一頁下一頁

回到 詩詞小講堂

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客